Zajímavé zdroje pro tvorbu solárních robotů

Při tvorbě našich robotů jsme využívali následující literatury:

Modelling Photovoltaic Systems Using PSPICE.
by Luis Castaner

THE PHYSICS OF SOLAR CELLS
by Jenny Nelson (Imperial College, UK)

Dále uvádíme i odkaz na modely fotovoltaických článků:
http://esf.upc.es/esf/