Soustředění před soutěží Istrobot

Víkend 20. – 21. dubna 2013 se koná soutěž Istrobot v Bratislavě a protože je každoroční problém dokončit roboty včas, bude víkend před touto soutěží soustředění v Hojné Vodě. Tedy 13. – 14. dubna 2013. Předpokládám, že budeme vyrážet z Českých Budějovic někdy v pátek navečer a návrat v neděli kolem 17. hodiny. Organizační pokyny zde ještě vystavím.