Klub Robozor

Robotický klub Robozor při DDM v Českých Budějovicích

Kdo jsme

Klub robotiky a mechatroniky působí při DDM v Českých Budějovicích. V klubu pracuje zhruba 10 dětí druhého stupně ZŠ, středních škol a gymnázií.

Klub Robozor

Co děláme

Roboti

Scházíme se každou středu v 17.00 v areálu DDM mimo prázdnin. Učíme se zde konstruovat roboty jak po mechanické, elektronické i softwarové stránce. Výuka směřuje k praktickému zkoušení a simulování algoritmů používaných v jednoduchých robotech. Využíváme robotické stavebnice Lego MindStorms, stavebnice Merkur, elektronické stavebnice UST apod. Začátečníci se učí především na stavebnicíh robotů Lego Mindstorms a programují v jazyce C (NQC). Pokročilejší již pracují s programovatelnými mikročipy PIC nebo Atmel a dalšími. Klub je vhodný pro děti od 10ti let se znalostmi práce s počítačem a základů programování. Jsme popularizátory robotických soutěží MiniSumo.

K projektům využíváme konstrukcí publikovaných na http://www.mlab.cz

Radioastronomie

S dětmi realizujeme také i jiné projekty. Jedná se především o projekty z oblasti astronomie, radioastronomie a fyziky. Více na http://www.jihocas.cz nebo www.bolidozor.cz a http://www.astrozor.cz.

Kde se můžete přihlásit?

Přihlásit online se můžete přímo na stránkách DDM , kde po vyhledání zájmového útvaru kliknete na „přihlásit se“. Nebo napište na email info-at-robozor.cz.

Soutěže

Robotický klub Robozor se účastní nebo účastnil především následujících soutěží:

ISTROBOT v Bratislavě
ROBOTCHALLENGE ve Vídni
ROBOTOUR především v Praze
EUROBOT především v Praze (soutěže MiniSumo)
NAPÁJENI SLUNCEM v Ostravě
FIRST LEGO LEAUGE v Praze
… atd.